Aanmelden leveranciers

Aanmelden als nieuwe fabrikant / leverancier

Op deze pagina kunnen fabrikanten, leveranciers of importeurs van alarmcomponenten zich aanmelden om  producten in de componenten-registratielijst te laten opnemen.

Let op! Er wordt gevraagd naar de gegevens van zowel de aanmelder (administratief contactpersoon) als van een eventuele tweede partij, de verkoper van het product.
In het geval u niet zelf de certificaathouder bent van het betreffende product, dient u over een machtiging van de fabrikant te beschikken, waaruit blijkt dat u de REQ registratie namens de fabrikant mag aanvragen.
U kunt op deze pagina ook uw bedrijfsgegevens wijzigen.

Klik hier voor een overzicht met de tarieven.

Administratiekosten

Nadat u zich heeft registreerd zullen de éénmalige administratiekosten à EUR 300,- exclusief BTW, automatisch van uw bankrekening worden afgeschreven.

Na verwerking van uw aanvraag ontvangt u een wachtwoord dat samen met uw e-mailadres toegang geeft tot de website waarop u productengegevens kunt plaatsen of muteren.

Gegevens contactpersoon:

Let op! Het e-mailadres van de contactpersoon wordt uw inlognaam, dit emailadres wordt niet getoond op de website.

Aanvrager verklaart kennis genomen te hebben van de REQ toelichting

Aanvrager zal zich aan de REQ toelichting houden

Aanvrager verklaart CE conformiteit voor alle producten die getoond worden

Loading...